Titulek1.jpg

- přípravky - lisovací nástroje - jednoúčelové stroje - dopravníky -

Titulek_nad.jpg

Příručka konstruktéra

Není možné sestavit kuchařku, platnou pro konstrukci jakéhokoliv produktu, ale snažil jsem se shrnout alespoň ty nejzákladnější pravidla konstruování a věci, na které je třeba si dát při práci pozor. Příručka by měla sloužit jako pomůcka začínajícím konstruktérům.

Shromáždění podkladů

* sepiš všechny požadavky zadavatele (konečný uživatel, technolog, seřizovač, obsluha,...). Pozorně naslouchej hlavně lidem, kteří mají s budoucím výrobkem každodenní zkušenost.

* vyžádej si všechnu potřebnou dokumentaci, včetně 3D dat.

* změř si potřebné přípojovací rozměry (dvakrát měř,....) a pořiď dostatek fotodokumentace z různých pohledů.

* shromáždi zkušenosti budoucích uživatelů a pokud možno, podpoř je vlastní zkušeností.

* prostuduj již známá fungující řešení (nevymýšlet vymyšlené)

* zjistit zvyklosti, normy a normálie, používané zákazníkem

* neověřené technologie odzkoušej na jednoduchých prototypech

 

Vytvoření návrhu řešení

* ujasni si všechny důležité vlastnosti budoucího výrobku

* přemýšlej v širších souvislostech, jak může nová konstrukce přispět k vyšší kvalitě výrobku

* načrtni si možné varianty řešení a zvol tu nejvhodnější s ohledem na funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, ergonomii, složitost a vyrobitelnost

* při tvorbě 3D návrhu postupuj od hlavních funkčních detailů a rozměrových požadavků k celkovému konstrukčnímu řešení jednotlivých uzlů a celku.

* vždy měj na paměti, že v jednoduchosti je síla. Každá součástka navíc může být zdrojem poruchy v budoucím provozu.

* znovu se podívej s odstupem na vytvořený návrh, prodiskutuj jej s kolegy

* vygeneruj návrh pro zákazníka ve vhodném formátu (2D pohledy, 3D náhned, fotorealistický náhled s umístěním do skutečného prostředí)


Vytvoření konečného projektu

* zapracuj do návrhu všechny případné připomínky zadavatele

* vyřeš podrobně všechny konstrukční uzly s důrazem na snadnou vyrobitelnost a ekonomičnost

* pokud dospěješ během konstrukce k nějakému obtížně řešitelnému uzlu, zaměř se na to, jak mu předejít a ne na to, jak jej vyřešit

* tvary součástek a jejich zakótování přizpůsob technologii jejich výroby

* používej především běžně dostupné materiály a polotovary

* vyvaruj se obtížně vyrobitelným detailům (ostré vnitřní rohy, dlouhé otvory, zpětná osazení a podobně)

* zvaž možnost a výhodnost použití nakupovaných součástek a drahých materiálů. Pokud je použiješ, ověř jejich dostupnost

* pokud zákazník požaduje rychlé dokončení projektu, zaměř se na urychlení výroby (např. použitím nakupovaných komponentů) a ne urychlením konstrukce na úkor vzniku možných chyb

* pokus se vyhledat všechny možnosti chybného používání výrobku a zamezit jim

* nepoužívej zbytečně předepsání drsnosti povrchů, tolerance tvarů a polohy

* pozor na měřítko kótování a měřítko detailu


Ověření projektu

* spočítej namáhání klíčových dílů

* ověř zástavbové  a připojovací rozměry

* zkontroluj možné kolize a přesahy - zejména v mezních polohách mechanismů

* ověř možnost smontovatelnosti a snadné vyměnitelnosti opotřebitelných dílů, přístupnost mazacích a kontrolních míst


Závěrečné schválení odběratelem

Export a tisk dokumentace

* převeď 3D dokumentaci do formátu, se kterým bude komunikovat CAM systém výrobce

* vytiskni 2D dokumentaci a označ podle požadavku zákazníka

1
...end...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one